coronajadidاشتباه ن در رابطه شويي

اشتباهات مكرر ن در هنگام رابطه جنسي كه طرف مقابل را اذيت ميكند

زوج ها در زندگي اصليهنگام برقراري رابطه جنسي با چالش هاي زيادي رو به رومي شوند. اين چالش ها با همه ايده آل هاي وسوسه كننده اي كه از قبل در ذهن داشتند زمين تا آسمان متفاوت است. در زندگي اصلي،رابطه جنسيمي تواند خسته كننده، نااميدكننده و حتي يه مقدار آشفته و كثيف مي باشد. بنابراين، بهتر مي باشد بين خواسته هايخود و واقعيت زندگي فرق قائل شويد.

بعضي اوقات، بانوان با وجود اين كه تمام سعي خود را در بستر مي كنند كه بهترين باشندباز هم اشتباهاتي انجام مي دهند كه نمي گذارد يك تجربه صد درصد كننده و رضايت بخش داشته باشند.رابطه جنسيخوب به هر دو نفر بستگي دارد و بايد قبل از انجامرابطه، در حين رابطه و پس از آن، به كارهايي كه انجام مي دهيد فكر كنيد تا بتوانيد پي ببريد كه مشكل شما از كجا مي باشد.

آرايش كردن زياد بانوان در رابطه جنسي

اكثر مردان دررابطه جنسيجذب بانواني مي شوند كه انرژي و شور وهيجان داشته باشند و فقط نگران طرز آرايش و شكل باسن و كمر خودشان نباشند. مردان لاكچري بودن زن را در رابطهجنسيبيشتر پسند مي كنند و دوست دارند همسرشان مرتب و پاكيزه باشد اما در آرايش كردن زياده روي نكنندزيرا زياده رودي در استفاده ازلوازم آرايش در ن سبب ددگي مردهامي شود.

ظاهر نمايي به ارگاسم شدن در رابطه جنسي

شايد هر خانمي در روزهايرابطه جنسيخود يك بار اين شرايط را تجربه كرده باشد و بخواهد تظاهر به ارگاسم و ي جنسي كرده باشد به خاطر اينكه به نظر مي رسد بهترين راه براي پايانيكرابطه جنسينامطلوب فقط در گروي ارگاسم جنسي باشد. اما ي جنسي نشدن در واقع مشكل بزرگي نمي باشد كه بخواهيد در مورد آن، تظاهر يا وانمود كنيد و در واقع با عدم راست گوييبه رابطه عاطفي بين خود و همسرتان آسيب برسانيد. مشكل بزرگ زماني به وقوع مي پيوندد كه تظاهر به ارگاسم به شكل يك هنجار و وضعيت ساده در بيايد و عادت به اين كار كنيد.

مهم نيست كه اندازه رابطه عاطفي شما چقدر باشد و چقدر از ازدواج شما مي گذرد؛ تظاهر به ارگاسم يك خيانت است! اما دردسر بزرگتري هم وجود دارد: هر چه بيشتر تظاهر كنيد كه يجنسيشده ايد؛ كمتر احتمال دارد به ارگاسم واقعي برسيد. اگر به شوهر خود بگوييد كه چه مي خواهيد و چگونه بايد آن كار را انجام دهد، اين احتمال وجود دارد كه در زندگي صميمي خود فورا به مرحله جديد و بهتر ديگري وارد شويد.

اشتباه ن در رابطه شويي

تاريك بودن فضا در هنگام رابطه جنسي

اقايانموجودات بسيار بصري محسوب مي شوند و شيفته آن هستند كه تا حد امكان هنگام عشق كردن ببينند.اگر دوست نداريد در روشناييرابطه جنسيانجام دهيدمي توانيد در اتاقي با نور كم يا با چند تا شمع عشق كردن را انجام دهيد و بهتر است اصرار بر داشتن رابطهجنسيدر محيطي تيره و تاريك نكنيد زيرا مي تواند اين فكر را در مرد زندگي تان ايجاد كند كه بيشتر به ظاهر خود اهميت مي دهيد نه احساسي كه طرف مقابلتاندر شما ايجاد مي كند

يك رابطه جنسي بي حس و حال و بدرد نخور

در بين زوجين، امكان دارد يكي از آنان غالب تر و يكي مطيع تر باشد. بعضيي ن اين طور فكر مي كنند كه اين مردان هستند كه بايدرابطه جنسيرا مديريت كنند اما بيشتر مردهاديدگاه متفاوتي دارند و هميشه از اين كه ن احساس بهتري در مورد خودشان كنند استقبال مي كنند؛ حتي دلشان مي خواهد ن اولين قدم را به طرف رابطه جنسي بردارند. در اصل، خوب است ن مسئوليت همه چيز را در هنگامرابطه جنسيبر عهده بگيرند.

از اين كه به شوهر خود نشان بدهيد كه در واقع چه مي خواهيد، اصلا ترسي به دل راه ندهيد! احساس خوب و اطمينان زن در موقغ رابطهجنسيباعث هيجان و تحريك بيشتر مرد مي شود. عوض كردن نقش در زندگيجنسييك رابطه سالم و هيجان انگيز هست. چند تجربه كوچك يا ابتكار و بداهه مي تواند تجربهجنسيشما را به شكل مهمي خوب كند.

تعيين زمان خوب يكي از كارهاي اشتباه خانم ها براي رابطه جنسي

يكي از كارهاي اشتباه خانم ها دررابطه جنسيدادن پيام هايي به شوهر مي باشد كه زمان عشق كردن را تعيين مي كند . هرچند اين پيام ها مي توانند ضربان قلب شوهرتان را چند برابركنداما قابل پيش بيني بودن ساعت عشق كردنشوق مرد را نابود مي كند . شما مي توانيد به جاي پيام هايي مانند (منتظرم تا بياي خونه) يا (بعد از كلاس زبان مال تو هستم) از متن ها و پيام هاي كه داراي جزييات كميباشند و وقت عشق كردن را تعيين نكنند مانند (دنبال فرصتي هستم تا هرچه زودتر با تو باشم) يا (چطوره بچه رو بعضي وقتا بزاريم خونه خواهرم؟) استفاده كنيد.

اشتباه ن در رابطه جنسي

بهداشت نامطلوب و عدم تلاش براي ايجاد رابطه جنسي

اگر مي خواهيد از همديگر نهايت لذت را در رابطه جنسي ببريد، بهتر است بدانيد بهداشت هر فرد بسيار مهم است. احتمال دارد كه شما تمام روز را عرق كرده يا خيلي خسته باشيد. قبل ازرابطه جنسيحمام برويد و اگر مي خواهيد حمام قبل از خوابتان هيجان انگيزتر باشد، همسرتان را نيز باخود ببريد.

فقط كافيست كه به اين نكته تمركز كنيد : امكان دار شما خوشتان نيايد بدني را كه بوي بد مي دهد را بوس كنيد. همين احتمال براي شريكجنسييا همسر شما نيز امكان دارد. علاوه بر اين، رفتارهاي بهداشتي مي تواند بخشي از عشق بازي يا معاشقه شما نيز باشد. چه باور كنيد و چه نكنيد، مرداهايي هستند كه از ديدن حمام كردنهمسر خود و حتي اصلاح كردن موهاي زائد او لذت مي برند. اين تداركات نياز به كمي پيش بيني دارد؛ اين موقعيت كه شوهر شما مي داند بعد از آن چه اتفاقي رخ مي دهد و نمي تواند تا اتمام حمام شما منتظر بماند. بنابراين، فورارابطه جنسيرا همان جا شروع مي كند.

زن هايي كه درگير رابطه عاشقانه نيستند، اغلب فراموش مي كنند كه مردها عاشق لباس هاي زير و لباس هاي خواب شيك با جذابيتجنسيبالا، بوي ادكلن، لمس پوست ابريشمي و لباس هاي شيطنت آميز هستند.

شما مي توانيد با لباس خواب كركي و راحت بخوابيد اما وقتي حرف از اشتياق و شور رابطهجنسيبه ميان مي آيد، تلاشكنيد حداقل چند دست لباس خواب تحريك كننده و شيطنت اميز براي خود بخريد تا موقعي كه همسرتان از تن شما درمي آورد جلوه هيجان انگيزتري داشته باشد. لازم نيست در هررابطه جنسييك لباس تازه بخريد زيرا همسر شما به نوع لباس زير شما اهميت نمي دهد. با تن كردن يك لباس خواب تحريك كننده به جاي لباس خواب هاي ساده و راحت هميشگي خود، هم خودتان را هيجان زده كنيد و هم شوهرتان را.

اشتباه ن در رابطه جنسي

مقايسه كردن همسر خود با همسر ديگران

آيا تا به حال برايتان اتفاق افتاده كه همسر خود را با همسر يا نامزد قبلي خود مقايسه كرده باشيد؟! از اين كار بايد واقعا اجتناب كنيد ؛ حتي اگر همسر قبلي شما اخر جذابيت جنسي را داشته باشد. مقايسه كردن به اين معني مي باشد كه شما هنوز به رابطه عاطفي قبلي خود مي انديشيد و گذشته براي شما هنوز تمام نشده. اين رفتار باعث مي شود همسر شما هيچوقت در زندگي حسامنيت و اطمينان نكند و مدام حس كند بايد قدرت و جذابيتجنسيخود را به رخ شما بكشد.

اگر او از شما در مورد رابطه عاطفي قبلي سوالپرسيد، اختيار داريدكه به او جواب دهيد. اما از دادن جزييات بيشتر پرهيز كنيد. مردان در رابطه با مسائلجنسيو مقايسه شدن با مردان ديگر بسيار حساس هستند. حس رقابت در ذات و طبيعت مردان مي باشد اما اين كه به آنها گفته شود رقيب آنها دررابطه جنسيقبلي چه كارهايي انجام داده است است، واقعا به آنها آسيب مي رساند.

راهنمايي نكردن همسر درباره رابطه جنسي

مكالمه كردن مستقيم دربارهرابطه جنسيتنها راه براي رسيدن به يك رابطهجنسيخوب است هر چند حرف زدن مستقيم باعث خجالت كشيدن شما از همسرتان مي شود.

بهترين عشاق هم نمي دانند كه زنشان چيدوست دارد و هيچ مردي نمي تواند بدون اينكه خود زن مسئوليت تجربهجنسيخودش را قبول كنداو را به ارگاسم برساند . زن ها مي توانند به طوري كه ميلجنسيهمسرشان را از بين نبرند درباره آنچه دررابطه جنسيپسند مي كنندحرف بزنند و يا چيزهايي كه دوست ندارند را بين 5 مورد از چيزهايي كه دوست دارند جا بدهند و به مردها بگويند. اطمينان داشته باشيد اگر حرف هايتان را مستقيم بزنيد همسرتان به شما گوش مي دهند.

اخبار جديدويروس كرونا

منبع :شویی


کاندوم برای جلوگیری مناسب هست ؟

تست کیفیت کاندوم ها

یکی از راه shy;های مؤثر پیشگیری از بارداری و بیماریshy; های مقاربتی استفاده از کاندوم است. اغلب برندهای کاندوم، ایمن هستند اما برخی از آنها به نسبت دیگر برندها تأثیر کمتری دارند و شاید نحوه استفاده از کاندوم ها نیز، اندکی با یکدیگر متفاوت باشند.

استفاده از کاندوم یکی از رایجshy; ترین شیوه shy;های پیشگیری از بارداری است. کاندومshy; هایی که از جنس لاتکس، پلی سوپرین یا پلی اورتان تولید شده اند، به خوبی از بارداری یا انتقال بیماری shy;های مقاربتی پیشگیری میshy;کنند.

بسیاری از برندهای تجاری سازنده کاندوم ایمن و مورد تأیید سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) هستند. با این حال، باید مراقب برند های جدید و انواع طبیعی آن باشید، چرا که ممکن است به اندازه دیگر کاندوم shy;ها مؤثر نباشند.

در این مقاله، به شناسایی ایمن shy;ترین کاندوم shy;ها میshy;پردازیم و نکاتی را در مورد نحوه استفاده از آن ها بیان میshy;کنیم تا بیشترین میزان محافظت را داشته باشند.

نگهداری کاندوم ها

اپلیکیشن مینت

آیا کاندوم روش مناسبی برای جلوگیری است؟
شاید اولین چیزی که بعد از شنیدن جلوگیری از بارداری به ذهنتان بیاید، استفاده از کاندوم است. اما واقعا همیشه باید از کاندوم استفاده کرد؟ برای استفاده از کاندوم چه شرایطی را باید در نظر بگیریم؟

باید بگوییم که روش های جلوگیری از بارداری، تنها به کاندوم مربوط نمی شوند و تعداد زیادی روش های جلوگیری مانند آی یو دی، قرص و . وجود دارند. در انتخاب روش های جلوگیری باید اولا شرایط خود و همسرتان را در نظر بگیرید و بعد از آن تمایلاتتان را نیز در نظر بگیرید.

اولین نکته ای که باید در انتخاب روش های جلوگیری از بارداری در نظر بگیرید، این است که در آینده چه برنامه ای برای بارداری دارید.

بلافاصله پس از قطع استفاده از روش جلوگیری می خواهید باردار شوید؟
پس از قطع استفاده از روش جلوگیری، عجله ای برای بارداری ندارید؟
هرگز قصد بارداری ندارید؟
چرا باید این نکات را در نظر بگیریم؟ چرا که پس از قطع استفاده از برخی روش های جلوگیری، بلافاصله قدرت باروریتان برنمیگردد و ممکن است 3 ماه تا یک سال زمان نیاز داشته باشید.

همچنین باید بررسی کنید که معیار پیشگیری از بیماری های مقاربتی برایتان مهم است یا خیر و همچنین آیا از پماد های واژینال خاصی استفاده می کنید یا خیر. چرا که ممکن برخی از پماد ها موجب پارگی لاتکس کاندوم شوند.

همچنین شرایط و سوابق پزشکیتان را نیز باید بررسی کنید. بنابراین انتخاب روش جلوگیری مناسب، آن چنان که فکر می کنید کار ساده ای هم نیست و باید بسیاری از نکات را در نظر بگیرید.

برای آنکه در انتخاب روش جلوگیری از بارداری دچار سردرگمی نشوید، تصمیم گرفتیم بخشی را با عنوان انتخاب بهترین روش جلوگیری از بارداری به اپلیکیشن مینت اضافه کنیم تا با پاسخ دادن به یک سری از سوالات آن، بتوانید تمام نکات ضروری در انتخاب روش جلوگیری را در نظر بگیرید و در نهایت بهترین روش جلوگیریتان را انتخاب کنید.


تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
mahangraficto webdesignnnn erosorsad zoroufpet ronasketarh wewewe11 reportaj48 baghelsepidar havzhin motmaenpelast1